Rajshri Marathi

Rajshri Marathi
Rajshri Marathi
 

Rajshri Marathi is the first Marathi INfun channel that offers a gamut of entertainment options such as the latest filmy updates, celebrity gossip, entertainment news, marathi movie reviews, stage plays, marathi movies and songs to its valued audiences.

टिप्पणियाँ
 • Rekha K.B
  Rekha K.B

  Simply wonderful Mother 👌😇🙏⭐

 • smita kirad
  smita kirad

  I don't have any will to meet any star but I am eager to meet this one. His real life story is also ❤️. I like him very much

 • smita kirad
  smita kirad

  I like this hero so much can't explain

 • Sangeeta Wadwalkar
  Sangeeta Wadwalkar

  Baap re.. Baap to baap. Beti bhi.. Supab

 • eagle guru
  eagle guru

  अवधूत चिंतन श्री गुरूदेव दत्त 🙏

 • swift talyor dongre
  swift talyor dongre

  Stunning God bless you.

 • Garjana Ratnagirikar
  Garjana Ratnagirikar

  आजच्या काळात अशाच ऐतिहासिक चित्रपटांची गरज आहे. " शिवबा राजेंचे बालपण " या विषयावर पण एक चित्रपट निघायला हवा, की ज्या चित्रपटात फक्त राजेंचे बालपणच असेल. खास करून लहान मुलांना "शिवबा राजेंचे बालपण" अशा विषयांवर चित्रपट पाहून एकजूटीची शिकवण मिळेल. कसे शिवबा राजेंनी बाल वयातच तान्हाजी मालूसरे, बहिर्जी नाईक, येसाजी कंक, जिवा महाला असे एक एक अनमोल रत्न शोधून काढले. बालपणीचे सर्व सवंगडी, तान्हाजी मालूसरे व राजेंची कुस्ती दंगलीत झालेली पहिली भेट. राजेंना तान्हाजींच्या ताकदीचा आलेला अंदाज. तिथपासून सुरू झालेली शिवबा राजे आणि तान्हाजींची मैत्री 🤝🚩🚩 एकदा बाल शिवबा राजे आपल्या सवंगड्यांसोबत रानात तलवारबाजीचे खेळ खेळताना अचानक येणारा मोराचा आवाज, बहिर्जी नाईक शिवबा राजेंचे होतात. ✊🚩🚩 लहानपणी एकदा जत्रेला सळ्या हातात वाकवत जाताना दिसणारा रांगडा पोर, तिथे होणारी पहिली भेट, जिवा महाला शिवबा राजेंचा झाला. ✊🚩🚩 असे बरेच बाल सवंगडी, शिवबा राजेंची माणस जोडण्याची कला, खरचं सलाम आहे तुमच्या एकत्र राहण्याच्या भावनेला, तेही जीवनाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत 😇❣🚩🚩🚩🚩 🤝 जगातील सर्वश्रेष्ठ मैत्री 🤝 बाल शिवबा राजे आणि सवंगडी ह्यांचे नाते फार जास्त कुणी दाखवले नाही, तेही बालपणीचे. खरतरं तेच मैत्रीच नात स्वराज्याचा पाया होत. शिवाय त्या सर्व सवंगड्यांचे जिजाऊंसोबत असणारे माय लेकरांचे नाते. कारण केवळ शिवबा राजे जिजाऊंचेच न्हवे तर ही सर्व पण जिजाऊंचीच लेकर होती. जिजाऊंनी त्याच वात्सल्याने, त्याच मायेने त्यांच्यावरही स्वराज्याचे संस्कार केले. अवघ्या स्वराज्याच्या आई म्हणूनच तर आपण म्हणतो "स्वराज्यजननी" 😇🚩🚩🚩 "शिवबा राजेंचे बालपण" या विषयावर एखादा चित्रपट निघायला हवा. ज्यात शिवबा राजेंना एक एक त्यांचे रत्न कसे भेटतात, शिवबा राजेंनी त्या सवंगड्यांसोबत घेतलेली स्वराज्य स्थापनेची शपथ, लहान वयातच सवंगड्यांना घेऊन तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधणे. असा राजेंच्या बालपणावर एखादा चित्रपट यायला हवा. 😊 जय जिजाऊ जय शिवराय 🚩🚩🚩

 • Garjana Ratnagirikar
  Garjana Ratnagirikar

  आजच्या काळात अशाच ऐतिहासिक चित्रपटांची गरज आहे. " शिवबा राजेंचे बालपण " या विषयावर पण एक चित्रपट निघायला हवा, की ज्या चित्रपटात फक्त राजेंचे बालपणच असेल. खास करून लहान मुलांना "शिवबा राजेंचे बालपण" अशा विषयांवर चित्रपट पाहून एकजूटीची शिकवण मिळेल. कसे शिवबा राजेंनी बाल वयातच तान्हाजी मालूसरे, बहिर्जी नाईक, येसाजी कंक, जिवा महाला असे एक एक अनमोल रत्न शोधून काढले. बालपणीचे सर्व सवंगडी, तान्हाजी मालूसरे व राजेंची कुस्ती दंगलीत झालेली पहिली भेट. राजेंना तान्हाजींच्या ताकदीचा आलेला अंदाज. तिथपासून सुरू झालेली शिवबा राजे आणि तान्हाजींची मैत्री 🤝🚩🚩 एकदा बाल शिवबा राजे आपल्या सवंगड्यांसोबत रानात तलवारबाजीचे खेळ खेळताना अचानक येणारा मोराचा आवाज, बहिर्जी नाईक शिवबा राजेंचे होतात. ✊🚩🚩 लहानपणी एकदा जत्रेला सळ्या हातात वाकवत जाताना दिसणारा रांगडा पोर, तिथे होणारी पहिली भेट, जिवा महाला शिवबा राजेंचा झाला. ✊🚩🚩 असे बरेच बाल सवंगडी, शिवबा राजेंची माणस जोडण्याची कला, खरचं सलाम आहे तुमच्या एकत्र राहण्याच्या भावनेला, तेही जीवनाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत 😇❣🚩🚩🚩🚩 🤝 जगातील सर्वश्रेष्ठ मैत्री 🤝 बाल शिवबा राजे आणि सवंगडी ह्यांचे नाते फार जास्त कुणी दाखवले नाही, तेही बालपणीचे. खरतरं तेच मैत्रीच नात स्वराज्याचा पाया होत. शिवाय त्या सर्व सवंगड्यांचे जिजाऊंसोबत असणारे माय लेकरांचे नाते. कारण केवळ शिवबा राजे जिजाऊंचेच न्हवे तर ही सर्व पण जिजाऊंचीच लेकर होती. जिजाऊंनी त्याच वात्सल्याने, त्याच मायेने त्यांच्यावरही स्वराज्याचे संस्कार केले. अवघ्या स्वराज्याच्या आई म्हणूनच तर आपण म्हणतो "स्वराज्यजननी" 😇🚩🚩🚩 "शिवबा राजेंचे बालपण" या विषयावर एखादा चित्रपट निघायला हवा. ज्यात शिवबा राजेंना एक एक त्यांचे रत्न कसे भेटतात, शिवबा राजेंनी त्या सवंगड्यांसोबत घेतलेली स्वराज्य स्थापनेची शपथ, लहान वयातच सवंगड्यांना घेऊन तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधणे. असा राजेंच्या बालपणावर एखादा चित्रपट यायला हवा. 😊 जय जिजाऊ जय शिवराय 🚩🚩🚩

 • Garjana Ratnagirikar
  Garjana Ratnagirikar

  आजच्या काळात अशाच ऐतिहासिक चित्रपटांची गरज आहे. " शिवबा राजेंचे बालपण " या विषयावर पण एक चित्रपट निघायला हवा, की ज्या चित्रपटात फक्त राजेंचे बालपणच असेल. खास करून लहान मुलांना "शिवबा राजेंचे बालपण" अशा विषयांवर चित्रपट पाहून एकजूटीची शिकवण मिळेल. कसे शिवबा राजेंनी बाल वयातच तान्हाजी मालूसरे, बहिर्जी नाईक, येसाजी कंक, जिवा महाला असे एक एक अनमोल रत्न शोधून काढले. बालपणीचे सर्व सवंगडी, तान्हाजी मालूसरे व राजेंची कुस्ती दंगलीत झालेली पहिली भेट. राजेंना तान्हाजींच्या ताकदीचा आलेला अंदाज. तिथपासून सुरू झालेली शिवबा राजे आणि तान्हाजींची मैत्री 🤝🚩🚩 एकदा बाल शिवबा राजे आपल्या सवंगड्यांसोबत रानात तलवारबाजीचे खेळ खेळताना अचानक येणारा मोराचा आवाज, बहिर्जी नाईक शिवबा राजेंचे होतात. ✊🚩🚩 लहानपणी एकदा जत्रेला सळ्या हातात वाकवत जाताना दिसणारा रांगडा पोर, तिथे होणारी पहिली भेट, जिवा महाला शिवबा राजेंचा झाला. ✊🚩🚩 असे बरेच बाल सवंगडी, शिवबा राजेंची माणस जोडण्याची कला, खरचं सलाम आहे तुमच्या एकत्र राहण्याच्या भावनेला, तेही जीवनाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत 😇❣🚩🚩🚩🚩 🤝 जगातील सर्वश्रेष्ठ मैत्री 🤝 बाल शिवबा राजे आणि सवंगडी ह्यांचे नाते फार जास्त कुणी दाखवले नाही, तेही बालपणीचे. खरतरं तेच मैत्रीच नात स्वराज्याचा पाया होत. शिवाय त्या सर्व सवंगड्यांचे जिजाऊंसोबत असणारे माय लेकरांचे नाते. कारण केवळ शिवबा राजे जिजाऊंचेच न्हवे तर ही सर्व पण जिजाऊंचीच लेकर होती. जिजाऊंनी त्याच वात्सल्याने, त्याच मायेने त्यांच्यावरही स्वराज्याचे संस्कार केले. अवघ्या स्वराज्याच्या आई म्हणूनच तर आपण म्हणतो "स्वराज्यजननी" 😇🚩🚩🚩 "शिवबा राजेंचे बालपण" या विषयावर एखादा चित्रपट निघायला हवा. ज्यात शिवबा राजेंना एक एक त्यांचे रत्न कसे भेटतात, शिवबा राजेंनी त्या सवंगड्यांसोबत घेतलेली स्वराज्य स्थापनेची शपथ, लहान वयातच सवंगड्यांना घेऊन तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधणे. असा राजेंच्या बालपणावर एखादा चित्रपट यायला हवा. 😊 जय जिजाऊ जय शिवराय 🚩🚩🚩

 • Garjana Ratnagirikar
  Garjana Ratnagirikar

  आजच्या काळात अशाच ऐतिहासिक चित्रपटांची गरज आहे. "शिवबा राजेंचे बालपण " या विषयावर पण एक चित्रपट निघायला हवा, की ज्या चित्रपटात फक्त राजेंचे बालपण असेल. खास करून लहान मुलांना "शिवबा राजेंचे बालपण" अशा विषयांवर चित्रपट पाहून एकजूटीची शिकवण मिळेल. कसे शिवबा राजेंनी बाल वयातच तान्हाजी मालूसरे, बहिर्जी नाईक, येसाजी कंक, जिवा महाला असे एक एक अनमोल रत्न शोधून काढले. बालपणीचे सर्व सवंगडी, तान्हाजी मालूसरे व राजेंची कुस्ती दंगलीत झालेली पहिली भेट. राजेंना तान्हाजींच्या ताकदीचा आलेला अंदाज. तिथपासून सुरू झालेली शिवबा राजे आणि तान्हाजींची मैत्री 🤝🚩🚩 एकदा बाल शिवबा राजे आपल्या सवंगड्यांसोबत रानात तलवारबाजीचे खेळ खेळताना अचानक येणारा मोराचा आवाज, बहिर्जी नाईक शिवबा राजेंचे होतात. ✊🚩🚩 लहानपणी एकदा जत्रेला सळ्या हातात वाकवत जाताना दिसणारा रांगडा पोर, तिथे होणारी पहिली भेट, जिवा महाला शिवबा राजेंचा झाला. ✊🚩🚩 असे बरेच बाल सवंगडी, शिवबा राजेंची माणस जोडण्याची कला, खरचं सलाम आहे तुमच्या एकत्र राहण्याच्या भावनेला, तेही जीवनाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत 😇❣🚩🚩🚩🚩 🤝 जगातील सर्वश्रेष्ठ मैत्री 🤝 आजवर बाल शिवबा राजे आणि सवंगडी ह्यांचे नाते फार जास्त कुणी दाखवले नाही. खरतरं तेच मैत्रीच नात स्वराज्याचा पाया होत. शिवाय त्या सर्व सवंगड्यांचे जिजाऊंसोबत असणारे माय लेकरांचे नाते. कारण केवळ शिवबा राजे जिजाऊंचेच न्हवे तर ही सर्व पण जिजाऊंचीच लेकर होती. जिजाऊंनी त्याच वात्सल्याने, त्याच मायेने त्यांच्यावरही स्वराज्याचे संस्कार केले. अवघ्या स्वराज्याच्या आई म्हणूनच तर आपण म्हणतो "स्वराज्यजननी" 😇🚩🚩🚩 "शिवबा राजेंचे बालपण" या विषयावर एखादा चित्रपट निघायला हवा. ज्यात शिवबा राजेंना एक एक त्यांचे रत्न कसे भेटतात, शिवबा राजेंनी त्या सवंगड्यांसोबत घेतलेली स्वराज्य स्थापनेची शपथ, लहान वयातच सवंगड्यांना घेऊन तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधणे. असा राजेंच्या बालपणावर एखादा चित्रपट यायला हवा. 😊 जय जिजाऊ जय शिवराय 🚩🚩🚩

 • prachi vaidya
  prachi vaidya

  Shiva and Samba from Ruparel 💙 rula diya yaar.. I hope they are doing great! I remember I didn't have enough money one day.. Shiva kaka was so considerate... He told me not to worry about money.. and gave me the whole meal... as I had exam that day. I'll never forget him ever! And Ganpati ale ki Samba ne vargani chi vahi samor karne was the ritual! Haha.. Miss Ruparel so much! Thanks Anwita!

 • Shubhangi Mulik
  Shubhangi Mulik

  👌🏼

 • Pooja Patil
  Pooja Patil

  U r very very lucky

 • Pooja Patil
  Pooja Patil

  I love u so much

 • Pooja Patil
  Pooja Patil

  U r so sweet

 • Ram kamble
  Ram kamble

  वामनदादा कर्डक ❤🙏🙏

 • sharad kumbhar
  sharad kumbhar

  Lay bhari full to damaal

 • R G
  R G

  Marathi mulashi lagn kel tyabaddal abhinandan Nahitar kahina punjabi kel khup aavdtat

 • Raju shivling
  Raju shivling

  Any one can tell girls name

 • Ritha Dsouza
  Ritha Dsouza

  Chutiya raj

 • Yeshoda Kharatmal
  Yeshoda Kharatmal

  Khup chan jodi❤

 • Suresh Jadhav
  Suresh Jadhav

  😬😱

 • Akshata 악슈
  Akshata 악슈

  Memories❤ 😢 mixed feelings💘

 • Sakre Cubes
  Sakre Cubes

  I am from Hampi, and I must say that non of the Kannada movie have shown Hampi more beautiful than this. Love you from Karnataka,

 • Suresh Thakur
  Suresh Thakur

  👍🏻👍🏻

 • Sumedh
  Sumedh

  scooter scene epic 😆

 • Sangita Shigwan
  Sangita Shigwan

  सोनाली💕💝कुणाल।मनःपूर्वक अभिनंदन। नांदा सौख्य भरे.... शुभम् भवतु।🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 • ABHISHEK GORE
  ABHISHEK GORE

  Navara nahi avadala rao amachya fav apsara cha

 • Tina Soureen
  Tina Soureen

  Lovely pics, all the best to both of you ❤️🙏🙏

 • Dhiraj DG
  Dhiraj DG

  Great song but music could have been better and avdhoot should not have entered,but it still fine

 • Kiran Hore
  Kiran Hore

  बुजगावणी Miss you ❤️ खुप आठवण येते ग😭 😭😭❤️❤️🔥

 • Just Do it
  Just Do it

  जंन्म भारतात, महाराष्ट्रात मोठे झालात, माय मराठीने ओळख निर्माण करून दिली मग UK च एवढा पुळका/ कवतुक का .....आपल्या मातीशी प्रामाणिक राहा ...

 • Nandini lagare
  Nandini lagare

  Piryank Shashank =👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎 teju Shashank =👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 • Its Me P
  Its Me P

  Kon kon he gaana 2021 madhe ghari basun ekat ahe! 💯💯🔥🤩

 • Brock Brock
  Brock Brock

  Yeee logg bohat Jyada Batsurat hai

 • Sameer Chendurkar
  Sameer Chendurkar

  Cute baby girl 😍💖

 • Deepali Raut
  Deepali Raut

  Ek no

 • Sneha Joshi
  Sneha Joshi

  Very nice pic

 • Sandeep Marathe
  Sandeep Marathe

  ह्या बातमीमुळे आम्हाला काय फायदा? त्यांच्या लग्नामुळे आमच्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे? आम्हाला लसीचा booking slot मिळणार आहे का?

 • VISHWANATH Chougale
  VISHWANATH Chougale

  ब ण टी च काय

 • 27bhakti Ingale
  27bhakti Ingale

  Hi Jodi real life madhli ahe tyamule aamchya aavdaicha prashna nahi Jodi chan aahe pudhcya pravasala shubhecha👍👌

 • Minakshi Sarang
  Minakshi Sarang

  अभिनंदन सोनाली 💐💐🌹🌹💐💐👏👏👏❤️❤️

 • Rajeshree Manerikar
  Rajeshree Manerikar

  Sonali la lagnnacha khup khup shubheccha 😃😍

 • Ashwini Wishwakarma
  Ashwini Wishwakarma

  Ossam

 • alka patil
  alka patil

  सगळ्या भूमिका फारच छान....

 • Hota Mamuni
  Hota Mamuni

  It is not a 2005 film.. it is 1995

 • Mahesh Palekar
  Mahesh Palekar

  Nice......

 • Vinod Gilatar
  Vinod Gilatar

  Vsģ

 • Vasanti Kale5
  Vasanti Kale5

  योग्य निर्णय, असाच अनावश्यक खर्च टाळून लग्न टिकविणे महत्वाचे

 • Vishal Thorad
  Vishal Thorad

  Love you

 • aarti gupte
  aarti gupte

  Mast movie

 • Vandana Bhor
  Vandana Bhor

  Khup chan ahe tuza aavaj

 • Kajal Gosavi
  Kajal Gosavi

  श्रेया खूप छान दिसतेस.. मला तू फार आवडते...तुझा स्मायली चेहरा❤️😘...

 • vivek joshi
  vivek joshi

  Mast re bhava ..

 • Ramchandra Ahire
  Ramchandra Ahire

  Khup baban 2 pan aana

 • rashmi mestry
  rashmi mestry

  अभिनंदन

 • aishwarya wadnere
  aishwarya wadnere

  कृष्णधवल काळात खुप गाजलेल गाण आहे.रेडीयो वर ऐकायला मिळायच..गाण्या मुळे बालपणीच्या जुन्या आठवनी जाग्या झाल्या.. सौ .नंदा वडनेरे

 • Ujjavala Kulkarni
  Ujjavala Kulkarni

  सगळे🙏👍

 • Shrirang Kshatriya
  Shrirang Kshatriya

  ABHINANDAN..! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🎉🎉🎉🎉🎉- Shrirang Kshatriya, Musician Pune Maharashtra India.

 • Shubhangi Mulik
  Shubhangi Mulik

  Mast 👌 " NANDA SOUKHYABHRE "BEST WISHES.

 • Varsha Veerkar
  Varsha Veerkar

  Nice. Good voice. Please sing baalgeet for Rugved

 • utkarsh sasane
  utkarsh sasane

  विषय अगदी रोजचा

 • Kishor Tamanekar
  Kishor Tamanekar

  ❤️❤️🙌

 • utkarsh sasane
  utkarsh sasane

  धनश्री ची आत्महत्या

 • Death Note
  Death Note

  Beautiful and sweet SPRUHA❤️

 • Nikita Wadke
  Nikita Wadke

  Congratulations 👏👏💐

 • somaning kharat
  somaning kharat

  I am big fan of you...

 • Vaibhav Harad
  Vaibhav Harad

  Feel this song only breakup person 😭

 • Vishal Gaikwad
  Vishal Gaikwad

  Waiting...